Even voorstellen

Buro Pasta

Buro Pasta, dat ben ik. Enthousiast, optimistisch en vasthoudend, Anouk van Roessel, geboren in 1976, moeder van drie kinderen. Buro Pasta kan op school en/of thuis, leerlingen helpen met gedragsproblemen door Autisme en/of AD(H)D hindernissen.Waarom Buro Pasta in mijn leven:

De onderwijswereld is mij niet vreemd. Zo werkte ik tot december 2016 in een zorgteam op het VMBO. Ik werkte samen in een zorgteam, met docenten, mentoren en coördinatoren. Ik kreeg steeds meer leerlingen, met meer zorgelijke hulpvragen, leerlingen die wellicht ook een fijne plek binnen het Speciaal Onderwijs zouden kunnen hebben. Passend Onderwijs streeft naar minder leerlingen in het speciaal onderwijs. Ik sta er achter, mits deze kwetsbare leerlingen groep de juiste tijd en aandacht kan krijgen om succesvol te zijn in het regulier onderwijs. Op school kwam ik als begeleider net tijd te kort om het naar mijn gevoel goed te doen. Mijn zorg voor de leerling is groter geweest dan dat ik kon bieden binnen mijn functie binnen het zorgteam. Ik wil de leerling geven wat nodig is coaching op maat met aandacht en tijd. Door wekelijks afspraken te plannen op school, dan wel bij de leerling thuis, kan ik gericht met de leerling gaan werken aan hun eigen doel. Middels Coaching naar Zelfstandigheid, op Gedrag krijgt de leerling meer inzicht in zijn functioneren en zal dit direct een positief effect hebben op zijn of haar welbevinden. Waarna de resultaten op het rapport zullen volgen.Waarom Buro Pasta voor uw kind?

  • Sterk inlevingsvermogen voor leerlingen met Autisme en AD(H)D;
  • Sterk in samenwerken met ouders, docenten en school.
  • Creatief in het denken in mogelijkheden en in het werken met de leerlingen.
  • Vasthoudend in het werken naar een oplossing, out-of-the-box denker.
  • Jarenlange ervaring in het werk met jongeren, enthousiast en passievol.
  • Zet het belang van uw kind voorop;
  • Gediplomeerd gedragsdeskundige Rec 4 en jarenlange ervaring in het werk met jongeren (o.a. in jeugdgevangenis en in zorgteam van een VMBO-school);
  • Mijn werk- en leefhouding is actief, enthousiast en vol passie;
  • Heb een groot netwerk en veel kennis van de sociale kaart;

Ben je benieuwd naar de verschillende mogelijkheden bekijk dan de info op mijn site, maar neem gerust contact met me op om je vragen persoonlijk te stellen.

Buro Pasta, Anouk van Roessel

Neem contact op met Anouk