De Ouders

Wat kan Buro Pasta betekenen voor ouders?

Als ouder en of verzorger* zie en voel je wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit. Zeker ouders van leerlingen met ASS problematiek hebben hier extra voelsprieten voor ontwikkeld. Thuis weet je wat je van je kind vraagt, hou je rekening met de invulling van de vrije tijd van uw kind en probeer je het “thuis zijn” overzichtelijk te maken. Maar uw kind is grote delen van de dag op school. Een plek waar veel van uw kind verwacht wordt.

Op de basisschool heb je als ouder vaak persoonlijk contact met betrokken docenten. Het contact was laagdrempelig en dit voelde vertrouwd. Op het voortgezet onderwijs heeft u kind te maken met verschillende leerkrachten en communiceren over de kwetsbare kanten van uw kind doet u met de mentor. De mentor is diegene die nu de adviezen van u en de docent van de basisschool communiceert met overige betrokken docenten. Dat is een groot verschil, dat is ook voor ouders een grote stap in het loslaten van je kind.

Mocht u met veel vragen zitten over het reilen en zeilen op het voortgezet onderwijs, of maakt u zich zorgen over het welbevinden van uw kind? Neem dan contact met mij op te bespreken wat je eventueel als ouders zelf zou kunnen doen. Of wat Buro Pasta eventueel voor u zou kunnen doen.


* elke keer wanneer ouder wordt genoemd in de tekst, lees verzorger(s) indien van toepassing.

Aanbod, denk aan:

  • Huisbezoek, bekijken herinrichten studie plek, afspraken rondom huiswerk.
  • Ondersteuning in de communicatie met school
  • Informatief gesprek, mogelijkheden Passend Onderwijs
  • informatief gesprek, mogelijkheden leerlingenbegeleiding door Buro Pasta

Neem contact op met Anouk